Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding betekent dat mensen thuis ondersteuning krijgen. Dit zodat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen en zelf de regie houden over hun leven. Ambulante begeleiding is altijd gericht op de hulpvragen van het individu. Aan de hand van de hulpvragen wordt maatwerk geleverd en in overleg een plan opgesteld.

De hulpvragen kunnen op diverse levensgebieden betrekking hebben. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij psychische aandoeningen, hulp bij administratie of financiën, een weekplanning maken, leren omgaan met eventuele beperkingen of door mee te gaan naar belangrijke afspraken.

Wanneer de ambulante begeleiding eenmaal is opgestart, wordt er in eerste instantie gekeken welke vorm van ambulante begeleiding nodig is en op welke vlakken een begeleider jou het beste kan gaan ondersteunen.

Een ambulant begeleider komt voor het bieden van de ambulante begeleiding over het algemeen vaak bij jou thuis. Ook kan je in overleg gesprekken op het kantoor laten plaatsvinden. Hoe je de ambulante begeleiding wil invullen kan in goed overleg met jouw begeleider.

Deze hulpverleenster noteert wat voor haar cliënt van belang zou kunnen zijn bij het aanbieden van ambulante begeleiding.

Begeleiding onderwijs

Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning waarbij professionals mensen in hun eigen omgeving begeleiden bij het verbeteren van hun functioneren. Dit kan betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals wonen, werken, sociale interacties en persoonlijke ontwikkeling.

Begeleiding thuis

Ambulante begeleiding thuis is een vorm van ondersteuning waarbij professionals mensen in hun eigen huis begeleiden. Dit kan betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals het aanleren van vaardigheden, het bieden van structuur en het vergroten van zelfstandigheid. Het doel is om mensen te helpen hun dagelijkse leven thuis goed te kunnen organiseren.

Begeleiding aanvragen

Om ambulante begeleiding aan te vragen via het zorgloket, dien je contact op te nemen met het zorgloket van jouw gemeente. Zij kunnen je informeren over de aanvraagprocedure, de benodigde documentatie en eventuele criteria. Na beoordeling zal worden bepaald of je in aanmerking komt voor ambulante begeleiding en welke verdere stappen je moet nemen.

De hulpvragen worden hier samen met een consulent van de gemeente in kaart gebracht.

Voor wie is ambulante begeleiding?

Wanneer er een hulpvraag is kan elke inwoner een Wmo-aanvraag doen bij de gemeente. Afhankelijk van de soort hulpvraag die je hebt, wordt er bekeken welke hulp je nodig hebt.

Ook wordt er gekeken of de hulpvraag ook binnen de Wmo opgelost kan worden of dat er misschien andere algemene voorzieningen zijn die misschien beter aansluiten. Hier hoef je zelfs niets voor te doen, hier helpt de gemeente je bij en zij zullen je advies geven over de mogelijkheden die er zijn.

Ook kan je contact zoeken met een zorgaanbieder om je verhaal te doen, dan kunnen zij samen met jou een aanvraag doen voor ambulante begeleiding.

Hoe vraag je ambulante begeleiding aan?

Wanneer je ambulante begeleiding wil gaan aanvragen kun je dit zelf doen bij het Wmo-zorgloket van de gemeente waarin je woonachtig bent.

Het alternatief is contact opnemen met een zorgorganisatie, deze contacteert dan samen met jou de gemeente. Samen ambulante begeleiding aanvragen kan in veel gevallen prettig zijn, omdat de organisatie goed kan verwoorden op welke levensgebieden er ondersteuning nodig is.

Deze ambulant begeleidster helpt haar cliënt bij het aanvragen van de begeleiding.
Hier worden aantekeningen gemaakt tijdens het keukentafelgesprek.

Keukentafelgesprek

Hierboven las je over het aanvragen van ambulante begeleiding. Het aanvragen bij het WMO-zorgloket of met behulp van een zorgorganisatie, vragen misschien van je dat je daar fysiek naartoe moet. Soms is dit niet haalbaar of wenselijk. Als oplossing biedt de gemeente dan een keukentafelgesprek. Dit betekend dat een WMO-consulent bij je thuis komt om in jouw comfortabele omgeving jouw hulpvragen te bespreken.

Wat is Wmo?

Wanneer je ambulante begeleiding wil gaan aanvragen kun je dit zelf doen. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is in het leven geroepen om de gemeenten verantwoordelijk te maken voor de ondersteuning van mensen die daar recht op hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dagbesteding, ambulante begeleiding of een beschermde woonomgeving. Sommige gemeenten hebben hiervoor een Wmo-loket (ook wel: Zorgloket), anderen kiezen ervoor om deze taak bij de sociale wijkteams te leggen.

De cliënt wordt ontvangen bij het Wmo-zorgloket. Hier wordt uitgelegd wat de Wmo inhoudt en wat de gemeente voor de hulpbehoevende kan betekenen.