Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis houden zich vaak niet aan de maatschappelijke regels. Dit gaat gepaard met agressief en impulsief gedrag. Verder zijn mensen met deze stoornis vaak prikkelbaar en hebben ze een beperkt geweten.

Zoals “antisociaal” al aangeeft, heef deze stoornis grote gevolgen voor de omgang met anderen mensen. Gelijkwaardige relaties aangaan is niet mogelijk en worden verstoord door agressief gedrag, middelen misbruik en andere onwenselijkheden. Door het ontbreken van spijtgevoelens zal iemand ook keer op keer in herhaling vallen.

Buiten dat de samenleving erg veel last kan ondervinden van dit gedrag is het natuurlijk ook vervelend voor iemand die een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft. Jongvolwassenen in deze groep vertonen een hoger risico op zelfmoord, hebben vaker last van middelenmisbruik en komen sneller in aanraking met justitie.

Quote antisociale persoonlijkheidsstoornis