Wat is een licht verstandelijke beperking?

Een lichtverstandelijke beperking (LVB) is een term die wordt gebruikt om een specifieke groep mensen te beschrijven met beperkingen in intellectuele vaardigheden en adaptief gedrag. Personen met een lichtverstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 70. Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen en verwerken van informatie, problemen ondervinden in het nemen van beslissingen, en moeite hebben met het aanpassen aan veranderingen in het dagelijks leven.

Mensen met een lichtverstandelijke beperking hebben vaak extra ondersteuning nodig op verschillende levensgebieden, zoals onderwijs, werk, wonen en sociale relaties. Het is belangrijk om begrip en passende ondersteuning te bieden aan mensen met een lichtverstandelijke beperking, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Kenmerken LVB

Cognitief functioneren mensen met een LVB soms op 10-12-jarig niveau en sociaal-emotioneel op hoogstens 6-9-jarig niveau. Zij ondervinden vaak problemen met (abstract) denken, het oplossen van problemen en met leren. Daarnaast hebben zij vaak moeite met het begrijpen van taal en met verschillende sociale en praktische vaardigheden. Bij mensen met een LVB is het vaak niet zichtbaar dat ze een beperking hebben. Ze willen graag aan de samenleving deelnemen, maar dat lukt vaak niet zonder hulp. Ze zijn zich niet altijd bewust van de eigen beperkingen en mogelijkheden. Dit kan ertoe leiden dat er meer gevraagd wordt dan ze kunnen of aankunnen. Gevolgen hiervan kunnen faalangst, frustratie en een negatief zelfbeeld zijn.

Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling is het mentale proces van het opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van kennis en informatie. Wanneer iemand problemen heeft met deze ontwikkelingen dan kan er sprake zijn van een licht verstandelijke beperking. Een licht verstandelijke beperking uit zich in een IQ-score tussen de 50 en 70, of een IQ-score tussen de 70 en 85 in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen.

Thuisonderwijs

Adaptieve vaardigheden

Adaptief gedrag verwijst naar de vaardigheden in het uitvoeren van dagelijkse handelingen die nodig zijn voor het persoonlijk en sociaal functioneren van een persoon. Onder adaptieve vaardigheden vallen:

  • Conceptuele vaardigheden, zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen.
  • Sociale vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden en het oplossen van sociale problemen.
  • Praktische vaardigheden, zoals persoonlijke verzorging en het gebruik maken van openbaar vervoer.

Begeleiding voor mensen met LVB

Een licht verstandelijke beperking heb je voor het leven. Dit kan niet worden opgelost door therapie of begeleiding. Wel zijn er veel mogelijkheden om mensen met een licht verstandelijke beperking een zo zelfstandig mogelijk leven te laten lijden. Een intensievere vorm van begeleiding kan hier een oplossing voor bieden. Zij kunnen helpen bij problemen met financiën, werk en opleiding, tijdsbesteding en/of huisvesting.