Dysthyme stoornis

Een dysthyme stoornis oftewel dysthymie, is een depressieve stemming die minstens twee jaar duurt, maar niet altijd even sterk aanwezig is. De verschijnselen zijn minder intens dan wanneer iemand last heeft van een ‘gewone’ depressie. Lange perioden waarin iemand somber is, kunnen worden afgewisseld door korte perioden waarin het wat beter gaat. Dysthymie kan ontstaan door erfelijkheid, sociale factoren maar ook door psychische factoren.

Het relatief lichte karakter van de klachten hangt echter niet samen met de mate van lijden. Iemand met dysthymie kan zich eenzaam en zeer ongelukkig voelen en wordt in zijn dagelijkse functioneren gehinderd. Ze zien zichzelf als waardeloos, oninteressant en machteloos. Ook is er vaak een verstoring in hun eet- en slaappatroon, waardoor ze zich extra vermoeid en lusteloos voelen. Zowel concentratie als het geheugen functioneren slecht.