Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is een vorm van individuele ondersteuning die is afgestemd op jouw persoonlijke situatie en de hulpvragen die je mogelijk hebt. Het biedt een goede oplossing wanneer je zelfstandig wil blijven wonen, maar het prettig vindt dat je bij iemand terecht kunt voor persoonlijke of praktische vragen.

Zo kan er geholpen worden met bijvoorbeeld je administratie, financiën, leren omgaan met eventuele beperkingen, meegaan naar belangrijke afspraken of je helpen om een goede en zinvolle daginvulling te vinden.

Is er met spoed ambulante begeleiding nodig? Dan kan er in sommige gevallen ook een spoedaanvraag bij de gemeente worden gedaan. Hiervoor dien je contact op te nemen met het zorgloket van de gemeente waarin je woonachtig bent.

Benieuwd hoe een ambulant begeleider te werk gaat en hoe hij of zij de ondersteuning kan bieden die je nodig hebt? Lees dan verder.

Een senior hulpverleenster legt aan een stagiair uit wat ambulante begeleiding precies is en hoe het in de praktijk werkt.
Deze ambulant begeleider legt aan haar cliënt uit wat ze precies voor haar kan betekenen.

Wat is een ambulant begeleider?

Een ambulant begeleider is opgeleid tot sociaalwerker en heeft veel ervaring in het bieden van de juiste ondersteuning op verschillende levensgebieden. Enkele voorbeelden waar hij of zij in kan ondersteunen zijn;

  • Het op orde brengen en houden van de administratie
  • Het bieden van een luisterend oor
  • Het aanbrengen van regelmaat & structuur
  • Ondersteuning bij belangrijke afspraken
  • Zoeken naar zinvolle daginvulling of woonruimte
  • Leren omgaan met eventuele beperkingen
  • Ondersteuning in de huiselijke relaties
  • Vergroten van het sociale netwerk

Ambulant begeleiders zijn vaak breed opgeleid en hebben veel ervaring met het bedienen van verschillende doelgroepen. Wel verschilt dit per zorgaanbieder. Iedere organisatie heeft wel zijn eigen specialisme.

Omdat er met een ambulant begeleider best veel vertrouwelijke gesprekken kunnen worden gevoerd, is het belangrijk dat je een goede klik hebt met jouw ondersteuner. Alleen dan kan hij of zij je zo goed mogelijk kan verder helpen.

Het begeleidingstraject

Samen met jou, de gemeente en de ambulante begeleider worden er persoonlijke doelen opgesteld. Deze doelen worden ook opgenomen in het persoonlijke zorgplan. In het persoonlijke zorgplan worden persoonlijke doelen verder uitgelegd.

Na een periode van ongeveer 6 tot 12 maanden ga je samen met je ambulant begeleider en de gemeente weer om tafel om de voortgang van je persoonlijke doelen te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt de afgelopen periode besproken. Als gevolg kunnen doelen worden afgerond of worden bijgesteld. Ook kunnen er nieuwe doelen worden opgenomen in het zorgplan.

Doelstelling van een ambulant begeleider

De doelstelling van een ambulant begeleider is dat je door de gegeven ondersteuning zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren en je eigen woning kunt behouden. Daarnaast zal je bij zoveel mogelijk hulpvragen ondersteund worden.

Hoe vraag je ambulante begeleiding aan?

Het aanvragen van ambulante begeleiding wordt in gang gezet door contact op te nemen met het Wmo-zorgloket van de gemeente waar je als inwoner staat ingeschreven. De gemeente zal met je in gesprek gaan, je verhaal aanhoren en in kaart brengen op welke levensgebieden je ondersteuning nodig hebt.

Ook kun je contact opnemen met een zorgaanbieder bij jou in de buurt, dan kunnen zij samen met jou een aanvraag doen voor ambulante begeleiding. Dit kan prettig zijn aangezien de zorgaanbieder vaak beter zicht heeft op wat jij nodig hebt.

Veelgestelde vragen

Wat is ambulante begeleiding op school?

Ambulante begeleiding op school betekent dat een begeleider leerlingen met specifieke behoeften ondersteunt binnen de schoolomgeving om hun leerdoelen te bereiken.

Wat betekent ambulante zorg?

Ambulante zorg omvat zorg- en ondersteuningsdiensten die aan huis of op locatie worden verleend, gericht op individuen met een zorgbehoefte.

Hoe krijg je een ambulante begeleider?

Een ambulante begeleider kan worden verkregen via verwijzingen van medische professionals, onderwijsinstellingen of sociale diensten.

Wat kost een ambulant begeleider?

De kosten voor een ambulant begeleider kunnen variëren afhankelijk van de zorginstelling of organisatie en de specifieke behoeften van de persoon. Als je zorg via de gemeente aanvraagt, betaal je op dit moment (2023) 19 euro per maand.

Wat valt onder begeleiding?

Begeleiding omvat hulp en ondersteuning op verschillende gebieden, zoals persoonlijke ontwikkeling, sociaal functioneren en zelfredzaamheid.

Hoe kan ik ambulante zorg krijgen?

Ambulante zorg kan worden verkregen via zorgaanbieders of instanties na een beoordeling van de zorgbehoeften van de persoon door een professioneel team. Je kan hiervoor een aanvraag doen bij het zorgloket van jouw gemeente.