Ambulante begeleiding

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is een vorm van individuele begeleiding die is afgestemd op jou persoonlijke situatie en de hulpvragen die je hebt. Is er met spoed ondersteuning nodig? Dan kunnen wij samen met jou een spoedaanvraag doen voor ambulante begeleiding. Een ambulant begeleider kan je hier ook in ondersteunen.

Waar kan een ambulante begeleider bij helpen?

Het op orde brengen en houden van de administratie
Het bieden van een luisterend oor
Het aanbrengen van regelmaat & structuur
Ondersteuning bij belangrijke afspraken
Zoeken naar zinvolle daginvulling of woonruimte
Leren omgaan met eventuele beperkingen
Ondersteuning in de huiselijke relaties
Vergroten van het sociale netwerk

Hoe gaat een ambulante begeleider te werk?

Een ambulant begeleider is iemand die naast de persoon staat en je kan ondersteunen op diverse levensgebieden. Een ambulant begeleider is opgeleid binnen de zorg en beschikt over de juiste papieren.

Daarnaast beschikken ambulant begeleiders over ruime ervaring in het begeleiden van diverse doelgroepen. Omdat er best veel vertrouwelijke gesprekken worden gevoerd, is het belangrijk dat je een goede klik hebt met je ambulant begeleider.

De rol van een ambulant begeleider

Wanneer er een indicatie voor ambulante begeleiding is afgegeven door de gemeente waarin je woont, kan een ambulant begeleider starten met het bieden van ambulante begeleiding. Samen met jou, de gemeente en wij als organisatie, worden er persoonlijke doelen opgesteld. Deze doelen worden ook opgenomen in het persoonlijke zorgplan. In het persoonlijke zorgplan worden persoonlijke doelen verder uitgelegd.

Na een periode van ongeveer 6 tot 12 maanden ga je samen met je ambulant begeleider weer met de gemeente om tafel om de voortgang van de doelen te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt de afgelopen periode besproken en kunnen doelen worden afgerond of worden bijgesteld. Ook kunnen er nieuwe doelen worden opgenomen in het zorgplan.

Doelstelling van een ambulant begeleider

De doelstelling van een ambulant begeleider is dat je door de begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren en je eigen woning kunt behouden. Daarnaast zal een ambulant begeleider zijn uiterste best doen om bij zoveel mogelijk hulpvragen te kunnen ondersteunen.

Wat zijn de stappen op werk naar ambulante hulp?

Kennismaking
Hulpvragen in kaart brengen (Waarbij heb je hulp nodig?)
Zorgplan opstellen (Persoonlijke doelen opstellen)
Thuisbezoek plannen (Er worden afspraken gepland voor het wekelijkse thuisbezoek om aan de doelen te gaan werken)
Evaluatiegesprekken (Voortgang over de doelen en waar nodig wordt het zorgplan aangepast)