De hulpverleners overleggen over de indeling van de begeleiding voor een cliënt die zelfstandig wil blijven wonen.

Begeleid zelfstandig wonen

Wanneer je zelfstandig gaat wonen biedt begeleid wonen vaak een goede uitkomst. Het betekent kortgezegd dat je een eigen woning hebt en daar ondersteuning krijgt. Gesprekken kunnen in goed overleg ook op het kantoor gevoerd worden bij de zorgaanbieder. Lees hieronder meer over hoe dit in de praktijk werkt.

Deze vrouw doet onderzoek naar het verschil tussen begeleid wonen en ambulante begeleiding. De inhoud blijkt hetzelfde te zijn.

Wat is het verschil tussen deze woonvorm en ambulante begeleiding?

Begeleid zelfstandig wonen en ambulante begeleiding worden wel vaker door elkaar gehaald, maar de betekenis is hetzelfde. Wanneer je zelfstandig wil blijven wonen, maar toch begeleid wil worden, kan je via de gemeente waarin je woonachtig bent een aanvraag doen voor ondersteuning. Ambulante ondersteuning kan je helpen met de hulpvragen die je hebt en er op deze manier voor zorgen dat je in jouw eigen huis kan blijven wonen.

Een ambulant begeleider legt aan haar cliënte uit hoe zelfstandig wonen er voor haar uit komt te zien.

Hoe ziet begeleid zelfstandig wonen eruit?

Wanneer je zelfstandig woont en ondersteund wordt kan dit op diverse levensgebieden. Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij jouw administratie en financiën, het leren omgaan met eventuele beperkingen, het meegaan naar belangrijke afspraken en het vinden van een passende daginvulling. Zoals je merkt heeft de ondersteuning betrekking op heel veel zaken in jouw leven, dit betekent natuurlijk niet dat je ervoor hoeft te kiezen om op al deze gebieden ondersteund te worden.

Ondersteuning om thuis hulp te krijgen wordt hier schriftelijk aangevraagd.

Begeleid zelfstandig wonen aanvragen

Wanneer je ondersteuning wil aanvragen dien je contact op te nemen met de gemeente waarin je woonachtig bent. Elke gemeente heeft een zorgloket waar je contact mee op kunt nemen. Vind je dit toch lastig of misschien wel spannend (wat begrijpelijk is), dan kun je ook eerst contact opnemen met een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Zij kunnen je helpen met het aanvragen van begeleid zelfstandig wonen.