Ambulante begeleiding Haaksbergen

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is een vorm van individuele begeleiding die is afgestemd op jou persoonlijke situatie en de hulpvragen die je hebt. Is er met spoed ondersteuning nodig? Dan kunnen wij samen met jou een spoedaanvraag doen voor ambulante begeleiding. Een ambulant begeleider kan je hier ook in ondersteunen.

Waar kan een ambulante begeleider bij helpen?

Het op orde brengen en houden van de administratie
Het bieden van een luisterend oor
Het aanbrengen van regelmaat & structuur
Ondersteuning bij belangrijke afspraken
Zoeken naar zinvolle daginvulling
Zoeken naar woonruimte
Leren omgaan met eventuele beperkingen
Ondersteuning in de huiselijke relaties
Vergroten van het sociale netwerk

Voor wie is ambulante begeleiding bedoeld?

Wanneer er een hulpvraag is, kan iedereen een aanvraag doen bij de gemeente. Afhankelijk van de soort hulpvraag die je hebt, brengt de ambulante begeleider samen met jou de mogelijkheden in kaart.

Waar vindt de ambulante begeleiding plaats?

Ambulante begeleiding kan op het kantoor van de ambulante begeleider plaatsvinden of bij jou thuis.

Samen met je ambulant begeleider wordt er een begeleidingsplan opgesteld waarin jou persoonlijke doelen worden opgenomen. Benieuwd hoe een ambulant begeleider te werk gaat? Bekijk dan onze pagina ambulant begeleider.