Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is een vorm van individuele begeleiding die is afgestemd op jouw persoonlijke situatie en de hulpvragen die je hebt. Is er met spoed ondersteuning nodig, dan kunnen wij samen met jou een spoedaanvraag doen voor ambulante begeleiding. Een ambulant begeleider kan je hier ook in ondersteunen.

Waar kan een ambulante begeleider bij helpen?

  • Het op orde brengen en houden van de administratie
  • Het bieden van een luisterend oor
  • Het aanbrengen van regelmaat & structuur
  • Ondersteuning bij belangrijke afspraken
  • Zoeken naar zinvolle daginvulling
  • Zoeken naar woonruimte
  • Leren omgaan met eventuele beperkingen
  • Ondersteuning in de huiselijke relaties
  • Vergroten van het sociale netwerk
Deze ambulante begeleider helpt haar cliënt op verschillende gebieden van het leven.

Voor wie is ambulante begeleiding bedoeld?

Wanneer er een hulpvraag is, kan iedereen een aanvraag doen bij de gemeente. Afhankelijk van de soort hulpvraag die je hebt, brengt de ambulante begeleider samen met jou de mogelijkheden in kaart.

Waar vindt de ambulante begeleiding plaats?

Ambulante begeleiding kan op het kantoor van de ambulante begeleider plaatsvinden of bij jou thuis.

Samen met je ambulant begeleider wordt er een begeleidingsplan opgesteld waarin jouw persoonlijke doelen worden opgenomen. Benieuwd hoe een ambulant begeleider te werk gaat? Bekijk dan onze pagina ambulant begeleider.